Previous Next

Asker Panorama sto ferdig årsskiftet 2013/2014. Midtveis i prosjektering besluttet vi sertifiseringen Breeam-Nor med kategori Excellent. Vi var blant landets første.

Bakgrunnen for beslutningen var vår fokus på innovativ og miljøeffektiv design. Vi ønsket å bygge et nytt signalbygg i Asker, selve inngangsporten fra vest, hvor vi tok hensyn til fremtidens krav. Trenden vister fornuftig driftsøkonomi gjennom bruk av moderne og fremtidsrettet energi og teknologi. Sertifiseringen stiller en rekke krav til oss som utleier. Dette være seg lavt energiforbruk, godt inneklima, naturvennlige materialer, nøktern bruk av vann m.m.