Christine har ansvar for utleie, reforhandling og markedsføring av eiendommene til OXER Eiendom.