Vi har engasjert meglerselskapet Newsec på utleie av våre ledige lokaler.