Odd er tilgjengelig hver dag, og han utfører løpende driftsoppgaver. Vi ønsker et tett og godt samarbeid med alle våre leietakere for å oppnå best mulig eiendomsdrift.